Contract Management

Contract Management


Formålet med kontrakt- og leverandørstyring, eller Contract Management, er at opnå et tæt samarbejde med leverandører og interne kunder for at minimere parternes TCO, samt at maksimere effektiviteten både for virksomheden og for leverandører i hele forsyningskæden  


En dybdegående analyse af en virksomheds samlede udgifter (eller begrænsede udsnit heraf, fx pr. indkøbskategori) er en af de vigtigste aktiviteter, som indkøbsorganisationer kan foretage for at identificere besparelsesmuligheder, styre risici og optimere de stordriftsfordele, der udspringer af deres købekraft.


Selv større nationale og internatioinale virksomheder har overraskende nok ikke altid et helt præcist og konsolideret overblik over deres indkøbs- og forbrugsprofil. 


Ligeledes foreligger der ofte ingen strukturet og løbende, vedligeholdene kommunikation vedr. indgåede kontrakter og parternes forpligtelser, hvilket kan føre til en række uhensigtsmæssige non-compliant adfærd, dvs. aktiviteter, der ligger udenfor eller i direkte strid med aftalegrundlaget, virksomhedens politikker, visioner og / eller strategier.


Contract Management leverer mange fordele ud over synliggørelse af omfanget fa kontrakter, idet det fremhæver ineffektive processer, identificerer non-compliant adfærd og er dermed et helt centralt værktøj til forbedret leverandørstyring.

FORMÅL


Formålet med kontrakt- og leverandørstyring er at

skabe et struktureret og formaliseret regelsæt eller system til overvågning, styring og løbende forbedring af leverandøren og organisationens ydeevne ift. kontrakten.


VISION


Den overordnede vision for Contract Management er, at virksomheder skal måle deres leverandører på kvalitet, service, bæredygtighed og omkostninger på en systematisk og konsekvent måde for at muliggøre måling af en leverandørs ydelse på tværs af hele virksomheden. 

STOP - START - FORTSÆT


I den offentlige sektor giver en kontraktforlængelse som regel sig selv, idet den offentlige eller statslige myndighed skal genudbyde kontrakten iht. den gældne lovgivning. 


I den private sektor opleves det derimod ofte, at kontrakter bliver forlænget mere eller mindre ukritisk, og derved går en række besparelses- og optimeringsmuligheder tabt. 

Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud

Udbudsspecialisten.dk

Egelundsvej 10

4600 Køge


CVR: 40 90 54 72