Privat

Analyse

Formålet med en analyse af jeres leverandørbase er at fastslå

indkøbsorganisationens modenhedsgrad, som igen kan hjælpe

med at pege på de mulige og / eller nødvendige ændriger, der skal

til for at modne indkøbsorganisationen yderligere. 


Erfaringsmæssigt er det sådan, at mange virksomheder har en 

relativ stor leverandørbase, som er baseret på transaktionelle

indkøb eller anskaffelser,. Egentlige skriftlige kontrakter indgås ofte kun med de leverandører, med hvem der vurderes, samarbejdet er af strategisk eller økonomisk tilstrækkelig høj værdi. 


En af målsætningerne for en leverandøranalyse er derfor at danne et systematiseret overblik over jeres kontrakter, stadierne i kontrakternes levetid, samt evt. forbedringer og skærpelser, der skal foretages inden en evt. kontraktforlængelse. 

Vore ydelser til privatejede virksomheder

Tilbud

Befinder I jer en situation, hvor I ønsker at byde på et offentligt udbud men mangler én til at samle trådene og sikre, at jeres tilbud ikke blot er  konditionsmæssigt men samtidigt er overskueligt både for jer selv men i særdeleshed også for modtagerne? 


De kritiske spørgsmål I som minimum bør stille jer selv er:


- Har I tydeligt nok demonstreret, at I kan levere samtlige udbudte varer eller ydelser?


- Lever jeres tilbudte varer / ydelser eller løsninger op til samtlige krav i udbudsmaterialet, og er de i øvrigt formålstjenlige?


- Har I påvist, at I har den fornødne kapacitet til at opfylde kontrakten? Hvilke tiltag skal I foretage jer for, at sikre denne kapacitet og er disse tiltag indregnet i jeres tilbud? 


- Har I stillet spørgsmål til alt det, I er i tvivl om, eller hvor I opdager uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet?


- Har I udfyldt ESPD og vedlagt alle øvrige krævede dokumenter og certifikcater?  

Contract Management

Mange indkøbere vil nikke genkendende til, at når først blækket på kontrakten er tørt, så er det ofte der, det virkelige arbejde med leverandøren eller samarbejdspartneren begynder.


Èt er dog at kommunikere kontraktens væsentligste bestanddele, overordnede finansielle eller strategiske formål, og evt. kritiske elementer ud til kontraktens slutbrugere. Et andet er at sikre, at dette rent faktisk overholdes og at de ønskede økonomiske, strategiske, kvalitets- og ressourcemæssige og øvrige gevinster høstes. 


Vi hjælper jer gerne med at udarbejde en konkret Contract Management (CM) strategi, som dels sikrer overholdelse af kontraktgrundlaget på begge sider af bordet, samt den løbende, tillidsfremmende dialog med leverandørerne.


En solid, gennemgribende CM strategi kan hjælpe med at udradere uhensigtsmæssigheder i samarbejdet med jeres leverandører og på den måde bidrage til proces- og ressourceoptimeringer. 

Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud

Udbudsspecialisten.dk

Egelundsvej 10

4600 Køge


CVR: 40 90 54 72